DETSKÝ VEK

Crohnova choroba (CD)

Na rozdiel od dospelých pacientov, u detí a adolescentov býva častejšie zapálená (okrem tenkého a hrubého čreva) aj horná časť tráviacej rúry, čiže žalúdok a pažerák. U dospelých sa vyskytuje zápal v žalúdku a v pažeráku len asi u 0,2 – 11 % pacientov, u detí je to viac ako 43 %. Na rozdiel od ulceróznej kolitídy môže zápal prechádzať cez všetky vrstvy črevnej steny (vnútorná časť je sliznica, pod ňou je podslizničné väzivo, ďalej svalovina a na povrchu čreva seróza). Na zapálených úsekoch môžu byť prítomné hlboké vredy, ktoré prestúpia cez celú stenu čreva a vyvolajú komplikácie.

Ulcerózna kolitída (UC)

Rozsah zápalu sliznice hrubého čreva môže byť rôzny – od postihnutia krátkeho úseku v konečníku až po zápal celého hrubého čreva, ktorý je práve v detskom veku najčastejší. Vyskytuje sa až u 57 – 71 % detí s ulceróznou kolitídou. Na rozdiel od CD neprechádza zápal cez všetky vrstvy čreva, je ohraničený len na vnútornú vrstvu – na sliznicu – a postihuje iba hrubé črevo (vo výnimočných prípadoch koncovú časť tenkého čreva). Typický je pre UC striedavý priebeh ochorenia, fázy pokoja striedajú obdobia relapsu (zhoršenia). U pacientov s novozistenou ulceróznou kolitídou vznikne relaps ochorenia do 12 mesiacov až u 80 % pacientov.

CD a UC v detskom veku

Chronické zápalové ochorenia čreva sa vyskytujú prevažne v mladšom veku, v adolescencii a mladšom dospelom veku. Prvý vrchol výskytu je medzi 15. a 25. rokom života. Druhý, menší výstup, sa pozoruje u starších osôb medzi 55. a 65. rokom života. Nie sú zriedkavé ani prípady vzniku choroby u najmenších detí – u dojčiat a batoliat. Vznik choroby u malých detí podmieňuje silná genetická predispozícia imunitného systému neprimerane reagovať na faktory vonkajšieho prostredia. Žiaľ, ak choroba vznikne v takom útlom veku, má obyčajne komplikovanejší priebeh.

Prečo práve ja?

Je prirodzené, ak sa človek po oznámení diagnózy pýta: „Prečo? Prečo práve ja?“ Rodičia si kladú otázku: „Čo sme robili nesprávne, keď naše dieťa ochorelo? Čo sme zanedbali?“ Choroba je však neúprosná a je zbytočné sa obviňovať. I pri najväčšej rodičovskej láske a starostlivosti jednoducho vznikne a nikto nevie prečo.

Čo presne spúšťa Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu, nie je doteraz žiadnym odborníkom jasné. Na jednej strane to môže byť genetická predispozícia a na druhej strane spúšťač, ktorý kaskádu zápalových udalostí v čreve spustí. Zatiaľ sa predpokladá, že spúšťačom sú faktory vonkajšieho prostredia (nesprávna životospráva, lieky, antibiotiká, stres, fajčenie, vírusová infekcia, narušenie našej mikrobiálnej flóry v čreve). Teda všetko to, čo sa nás bezprostredne týka – náš životný štýl a životné prostredie, ktoré nás obklopuje. Ak sa spoja genetické faktory (schopnosť imunitného systému reagovať na vonkajšie podnety nesprávnym spôsobom) a faktory vonkajšieho prostredia, nastane neprimeraná odpoveď organizmu a spustí sa celý sled zápalových reakcií v čreve s jeho sebapoškodzovaním. Imunitný systém nedokáže rozpoznať prirodzené baktérie v čreve a vníma ich ako niečo cudzie, chorobné. Začnú sa vyplavovať zápalové látky, tzv. cytokíny, ktoré sa navzájom umocňujú – jedny podporujú vylučovanie druhých – a vznikne reťazová reakcia s deštrukciou čreva. Predstavte si to ako sud pušného prachu, ktorý ste zdedili a ktorý nikdy nemusí vybuchnúť. Na výbuch je potrebná iskra. Čo je však v tomto prípade tou iskrou, ktorá zapáli pušný prach a spôsobí výbuch – SA zatiaľ NEVIE. Preto sa nedá momentálne ochoreniu ani predchádzať, ani ho úplne vyliečiť.

Príznaky

Symptómy chronického zápalového ochorenia čriev môžu byť lokálne, celkové alebo mimočrevné (extraintestinálne). Príznaky ovplyvňuje lokalizácia postihnutia. K lokálnym prejavom patrí napríklad fistula pri konečníku, ktorá je často bezbolestná. K celkovým príznakom patria teploty, ktoré sú pri Crohnovej chorobe skôr nižšie a opakujú sa v rôznych intervaloch, kým ulcerózna kolitída môže začínať vysokými teplotami, pričom je častá brušná kolika, bolestivé nutkanie na stolicu (tenezmy), únava, chudnutie. Veľmi často je správne stanovenie diagnózy ťažké kvôli rozmanitému obrazu ochorenia. Často sú príznaky podobné ako pri inom ochorení, ako má napríklad infekčná hnačka alebo nádor čreva – u detí tzv. lymfóm. Stanovenie správnej diagnózy je často sťažené i dlhodobou prítomnosťou len jedného mimočrevného príznaku, napríklad bolestivé uzlíky na predkolení (erytema nodosum) alebo zápal kĺbov.

Crohnova choroba

Najčastejšími príznakmi sú bolesti brucha (75 – 85 %), hnačky (65 – 72 %), pokles telesnej hmotnosti (65 – 78 %), oneskorený rast (25 – 45 %), nechutenstvo (75 %), čerstvá krv v stolici (28 %), zvýšená teplota (22 %). Niekedy sa ochorenie diagnostikuje niekoľko mesiacov až rokov po objavení sa prvých izolovaných príznakov, ako býva napríklad bolesť brucha bez ďalších sprievodných symptómov. Bolesti brucha bývajú lokalizované najčastejšie v okolí pupka a v pravom podbrušku. Prítomnosť zápalu v tenkom čreve býva spojená s hnačkou a nechutenstvom. Pri lokalizácii v hrubom čreve sú príznaky, ako je riedka stolica s prímesou čerstvej krvi, podobné ulceróznej kolitíde. Crohnova choroba v oblasti žalúdka alebo dvanástnika sa prejaví bolesťou v oblasti žalúdka, nutkaním na vracanie či vracaním. Špecifikom Crohnovej choroby v detskom veku je okrem nedostatočnej výživy a poklesu telesnej hmotnosti aj spomalenie rastu a oneskorený nástup puberty. Rastová retardácia je častejšia a výraznejšia u pacientov s Crohnovou chorobou ako s ulceróznou kolitídou.

Ulcerózna kolitída

Najčastejším prejavom ochorenia sú obsažné riedke stolice (takmer u 100 % pacientov) s prímesou čerstvej krvi (95 %) a hlienu. Hnačky bývajú častejšie skoro ráno alebo v noci a často ich sprevádza bolestivé nutkanie na stolicu (tenezmy). Bolesti brucha sú lokalizované väčšinou v oblasti ľavého podbruška. Bolesti brucha (v 72 %) sa objavia najčastejšie počas jedenia alebo počas vyprázdňovania, po ktorom zvyčajne nastáva úľava. Nechutenstvo je sprievodným príznakom ochorenia asi u polovice detských pacientov. Pokles telesnej hmotnosti nebýva taký výrazný ako pri Crohnovej chorobe. U malého percenta detí sa môže objaviť pri závažnom priebehu ochorenia ako sprievodný príznak aj vracanie. Ďalším príznakom sú mierne zvýšené teploty (subfebrility), niekedy však aj vysoká horúčka.

Liečba nešpecifických črevných zápalových ochorení má tri základné postupy:

1. medikamentózna liečba (lieky);
2. dietetické opatrenia (prípravky liečebnej výživy, diéta);
3. chirurgická liečba (operácia).

Podpornú úlohu má aj psychoterapia.

 

Štádium choroby Crohnova choroba Ulcerózna kolitída
Akútne štádiom
Indukčná liečba
 • enterálna výživa
 • kortikosteroidy
 • biologická liečba
 • aminosaliciláty
 • kortikosteroidy
 • aminosaliciláty
 • biologická liečba
 • cyklosporín (imunodepresíva)
Pokojové štádium
udržovacia liečba
 • tiopuríny (imunodepresíva)
 • biologická liečba
 • metotrexát
 • aminosalicyláty
 • aminosalicyláty
 • tiopuríny (imunodepresíva)
 • biologická liečba
Iná liečba
podporná liečba
 • antibiotiká
 • metronidazol
 • enterálna výživa
 • antibiotiká
 • probiotiká
Chirurgická liečba
 • komplikácie
 • komplikácie

 

 Autor: MUDr. Iveta Čierna, PhD.

 

shutterstock 93795940