DEDIČNOSŤ

Častou starosťou mladých pacientov s IBD je, či je ochorenie dedičné a do akej miery. Výskyt IBD u otca alebo matky predstavuje síce zvýšené riziko pre vznik IBD u ich potomka, zďaleka však toto riziko nie je stopercentné. Naopak, väčšina detí, ktorých jeden z rodičov má IBD, týmto ochorením v živote trpieť nebude. Vyjadrené v číslach, riziko vzniku Crohnovej choroby, keď jeden z rodičov má IBD je 2 – 3 %, u ulceróznej kolitídy je toto riziko ešte nižšie, 0,5 – 1 %. V súčasnosti sú síce známe niektoré génové odchýlky zvyšujúce riziko vzniku IBD, ich stanovovanie však nemá praktický význam, keďže zatiaľ nie je možnosť s dostatočnou spoľahlivosťou určiť riziko vzniku ochorenia u potomkov rodičov s IBD.

Autor: MUDr. Barbora Kadlečková, doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.

 

shutterstock 524313754