NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Je psoriáza infekčná?

Nie. Psoriáza je imunitne podmienené ochorenie založené na genetickej predispozícii a pôsobení provokačných faktorov. Nedá sa teda preniesť dotykom ani iným spôsobom z človeka na človeka. Vzniká len u ľudí, ktorí majú tzv. psoriatické gény a to po pôsobení rôznych spúšťacích faktorov, medzi ktoré patrí najmä stres a infekcie.

Postihuje psoriáza aj vnútorné orgány?

Áno. Psoriáza je chronické zápalové ochorenie celého organizmu. Môže postihovať najmä srdcovocievny systém a rozsiahla neliečená forma najmä u obéznych pacientov môže viesť k ateroskleróze, prípadne infarktu myokardu.

Môžem na psoriázu zomrieť?

Nie, na samotné ochorenie sa nezomiera. Avšak viaceré klinické štúdie poukazujú na to, že pacienti so psoriázou zomierajú skôr ako ich zdraví rovesníci. Príčinou je dlhodobý systémový zápal, ktorý na jednej strane postihuje kožu, na druhej spôsobuje aterosklerózu a kardiovaskulárne choroby. Najvyššie riziko predčasného úmrtia majú pacienti s neliečenou ťažkou a rozsiahlou formou psoriázy, nakoľko majú zvýšene riziko infarktu myokardu.

Dá sa psoriáza vyliečiť?

Nie. V súčasnosti ide stále o nevyliečiteľné, aj keď dobre liečiteľné ochorenie.

Dá sa psoriáza liečiť tak, že nebudem mať žiadne prejavy, alebo ich bude len veľmi málo

Áno. Vďaka modernej liečbe a významnému pokroku vo výskume psoriázy prichádzajú na trh nové, účinné a bezpečnejšie lieky na psoriázu, pri ktorých môže byť pacient dlhodobo úplne alebo takmer úplne bez prejavov choroby.

Môžem mať psoriázu, ak ju nikto v rodine nemá?

Áno. Riziko, že sa vyskytne psoriáza aj u ľudí bez rodinnej anamnézy je 2 %.

Čo najčastejšie spúšťa psoriázu?

Predovšetkým stres a infekcie. Menej často sú to rôzne zápalové ochorenia či poranenia kože alebo lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (najmä betablokátory), antimalariká alebo soli zlata.

Ak by som schudol a zdravo sa stravoval, prípadne aj pravidelne športoval, pomohlo by to pri liečbe mojej psoriázy?

Určite áno.