DEDIČNOSŤ

Psoriáza je geneticky podmienené ochorenie.  To znamená, že ju môže dostať len ten, kto má na to vhodné (laicky povedané psoriatické) gény. Ak by bol za jej vznik zodpovedný iba jeden jediný gén a my by sme ho poznali, mohol by sa zablokovať a psoriáza by sa dala možno aj vyliečiť. Bohužiaľ, za vznik psoriázy je zodpovedných viacero génov a my stále všetky nepoznáme. Preto ochorenie dokážeme liečiť, ale nie vyliečiť.

Genetickú predispozíciu dokladujú pozorované väzby na tieto gény:

1. typ psoriázy s včasným začiatkom (do 40. roku života): HLA-Cw6, B13, DR7, Cw2, A30

2. typ psoriázy s neskorým začiatkom (po 40. roku života): HLA-Cw2, B27, Bw6 – genetika je pri tomto type málo výrazná a familiárny výskyt sa nepozoruje, častejšie sú zmeny na nechtoch a kĺbové ťažkosti

Ak má psoriázu len jeden z rodičov, pravdepodobnosť vzniku psoriázy u detí bude 14 %, ak majú psoriázu obaja rodičia, pravdepodobnosť sa zvyšuje na 41 %. Ak psoriázu nemá ani jeden z rodičov, ale má ju súrodenec, pravdepodobnosť vzniku bude 6 %. Ak nie je nikto z rodiny postihnutý psoriázou, bude pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia len 2 %.

 

shutterstock 123638959